پاسخ ( ۱ )

  1. در این ویدیو خانم دکتر گلشید قربانیان درباره آکوتان و عوارض آن و راههای کنترل عوارض آن میگویند. اگر جزو آن دسته از افراد هستید که آکوتان مصرف میکنید یا قصد دارید مصرف آکوتان را برای درمان جوش شروع کنید، حتما این ویدیو را ببینید.

    https://acneyar.com/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86/

ارسال نظر